Aprovació provisional Modificació Ord. Fiscal núm. 25: Preu públic per la prestació de serveis de l´EAS

Data de l'anunci Dijous 27/04/2023

Documents adjunts