Aprovació inicial Modificació crèdits 8/2022 de suplement i habilitació de crèdits

Data de l'anunci Divendres 30/09/2022

Documents adjunts