Aprovació inicial Modificació crèdits 11/2023 Habilitació i Suplement de crèdits

Data de l'anunci Dilluns 30/10/2023

Documents adjunts