Aprovació definitiva del projecte d´Estatuts i Bases d´Actuació de la Junta de Compensació del Sub 1 del PPU7 El Vivet

Data de l'anunci Divendres 23/09/2022

Documents adjunts