Ordre del dia Ple de desembre

Data de l'anunci Dimarts 11/12/2018