Edicte modificació règim de sessions del Ple

Data de l'anunci Dimecres 17/02/2016

Documents adjunts