Edicte inicial Modificació de crèdits 9/2022 per baixa de partia

Data de l'anunci Dijous 27/10/2022

Documents adjunts