Edicte aprovació Plecs clàusules administratives concessió Can costa

Data de l'anunci Dimecres 19/10/2016

Documents adjunts