Aprovació provisional modificació de la Ord. Fiscal municipal núm.24: Taxa per la prestació del servei d´escoles municipals

Data de l'anunci Divendres 01/07/2022

Documents adjunts