Aprovació incial Ordenança municipal de mobilització del parc d´habitatges buits

Data de l'anunci: Dimecres 02/12/2020

Documents adjunts