Aprovació definitiva Ordenança municipal de mobilització del parc d´habitatges buits

Data de l'anunci: Dilluns 01/02/2021

Documents adjunts