Aprovació definitiva Modificació crèdits 9/2022 per baixa de partia

Data de l'anunci Dimarts 29/11/2022

Documents adjunts