Aprovació definitiva de l´Avanç del Pla Parcial núm.7 El Vivet. Divisió en subsectors.

Data de l'anunci: Dijous 23/01/2020

Documents adjunts