Aprovació definitiva de l'Avanç del Pla Parcial núm.7 El Vivet. Divisió en subsectors.

Data de l'anunci: Divendres 14/06/2019

Documents adjunts