Edictes, anuncis i bans

Anuncis Data
Aprovació modificació plantilla 2020 12/02/2020
Modificació crèdits 10/2019 28/01/2020
Aprovació definitiva de l´Avanç del Pla Parcial núm.7 El Vivet. Divisió en subsectors. 23/01/2020
Ban de l'Alcaldessa, avís sobre l'ús responsable de l'aigua 22/01/2020
Edicte definitiu aprovació plantilla personal 2020 08/01/2020
Delegació de competències de contractació del Ple a la Junta de Govern Local 18/12/2019
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 8/2019 30/12/2019
Aprovació definitiva pressupost 2020 30/12/2019
Nomenament funcionaria interina 24/12/2019
Nomenament funcionaria interina 24/12/2019
Aprovació inicial modificació crèdit núm. 10/2019 20/12/2019
Nomenament personal laboral temporal interí 20/12/2019
Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos 19/12/2019
Aprovació definitiva ordenances fiscals 2020 18/12/2019
Admesos i exclosos contractació personal laboral 16/12/2019
Contractació personal laboral temporal interí 04/12/2019
Ban de l'alcaldessa, procediment d'esmena de discrepàncies cadastrals de les finques de Taradell 03/12/2019
Aprovació inicial modificació de crèdit 8/2019 22/11/2019
Aprovació inicial pressupost 2020 22/11/2019
Oferta ocupació pública 2019 21/11/2019