Edictes, anuncis i bans

AnuncisData
Edicte definitiu Modificació crèdits 5/2022 de suplement i habilitació de crèdits30/06/2022
Ban de l'alcaldessa - Precaució en l'ús de material pirotècnic22/06/2022
Anunci de cobrament rebuts Impost sobre Activitats Econòmiques any 202220/06/2022
Bases i convocatòria procés selectiu estabilització16/06/2022
Edicte aprovació projecte15/06/2022
Nomenament funcionari interí vigilant local07/06/2022
Nomenament funcionari interí vigilant local07/06/2022
Nomenament funcionari interí vigilant local07/06/2022
Decret Delegació alcaldia per vacances01/06/2022
Edicte definitiu Modificació crèdits 4/2022 de suplement i habilitació de crèdits31/05/2022
Aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats - 202227/05/2022
Aprovació definitiva projectes pavelló27/05/2022
Aprovació inicial modificció núm. 14 POUM: Regulació per a la implantació d´instal.lacions solars fotovoltaiques en sòl no urbanitzable27/05/2022
Edicte inicial Modificació de crèdits 5/2022 de suplement i habilitació de crèdits27/05/2022
Aprovació definitiva Estudi per a l´optimització de l´enllumenat23/05/2022
Aprovació definitiva Memòria valorada cruïlla de la ctra. Mont-rodon23/05/2022
Aprovació definitiva Projecte de biomassa a CCCF i Fundació Vilademany23/05/2022
Aprovació definitiva Projecte executiu instal.lació fotovoltaica al pavelló23/05/2022
Aprovació definitiva Projecte executiu instal.lació fotovoltaica EAS23/05/2022
Aprovació definitiva Projecte instal.lació fotovoltaica Les Pinediques23/05/2022

Més informació

Quina és la titularitat i òrgans responsables de la gestió?

Quins són els sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments?

Quins els certificats de dispositiu utilitzats i com validar-los?

Quin és el calendari de dies inhàbils de Taradell?

Avisos de seguretat que poden aparèixer.

Segell infoparticipa 2021