Edictes, anuncis i bans

Anuncis Data
Edicte aprovació definitiva modificació Ordenança de Residus 31/07/2020
Nomenament funcionari interí 31/07/2020
Aprovació definitiva modificació de crèdit núm. 6/2020 28/07/2020
Aprovació definitiva modificació de crèdit núm. 7/2020 28/07/2020
Edicte nomenament vigilant local 15/07/2020
Aprovació definitiva Document únic de Protecció Civil Municipal - Duprocim 08/07/2020
Modificació de crèdits 5/2020 habilitació i suplement de crèdits 03/07/2020
Declaració de caducitat en drets funeraris 2019 23/06/2020
Modificació crèdits 6/2020 habilitació i suplement de crèdits 22/06/2020
Modificació crèdits 7/2020 habilitació de crèdits Covid-19 22/06/2020
Aprovació de les bases i convocatòria de subvencions per a entitats 2020 19/06/2020
Edicte Bases reguladores per a la concessió de subvencions a empreses, professionals i autonoms afectats per la crisi del Covid-19 19/06/2020
Edicte beques extraescolars i esportives 2020-2021 18/06/2020
Edicte definitiu Modificació de crèdits 4/2020 suplement de crèdits OPA 12/06/2020
Anunci cobrament rebuts IAE 10/06/2020
Edicte de consulta prèvia de la guàrdia municipal 08/06/2020
Edicte d´exposició pública de quotes nacionals de l'Impost sobre Activitats Econòmiques 2020 05/06/2020
Modificació de l'ordenança de recollida de residus municipals, Exp. 551/2020 05/06/2020
Edicte nomenament vegilant local 04/06/2020
Edicte nomenament vegilant local 04/06/2020