Edictes, anuncis i bans

AnuncisData
Aprovació definitiva projecte Millora de la seguretat viària i l´accessibilitat a la ctra. de Mont-rodon14/11/2022
Modificació núm.15 POUM: Modificació article 135 subzona 4a110/11/2022
Contractació personal laboral per substitució04/11/2022
Edicte definitiu Modificació de crèdits 8/2022 de suplement i habilitació de crèdits04/11/2022
Resultat procés selectiu02/11/2022
Edicte inicial Modificació de crèdits 9/2022 per baixa de partia27/10/2022
Procés selectiu: resultat valoració de mèrits26/10/2022
Aprovació provisional Ordenances Fiscals 202325/10/2022
Procés selectiu: resultats prova de català21/10/2022
Aprovació Projecte de millora en l´eficiència de l´enllumenat públic a Taradell18/10/2022
Nomenament funcionari interí vigilant local13/10/2022
Protocol intern per a la prevenció, detecció i actuació davant situacions d’assetjament psicològic de l’Ajuntament de Taradell
Protocol intern per a la prevenció, detecció i actuació davant situacions d’assetjament psicològic de l’Ajuntament de Taradell11/10/2022
Aprovació Memòria valorada enllumenat públic de Taradell04/10/2022
Exposició pública del padró de la taxa franja protecció contra incendis urbanitzacions Taradell 202203/10/2022
Aprovació inicial Modificació crèdits 8/2022 de suplement i habilitació de crèdits30/09/2022
Resultat procés selectiu28/09/2022
Aprovació definitiva del projecte d´Estatuts i Bases d´Actuació de la Junta de Compensació del Sub 1 del PPU7 El Vivet23/09/2022
Llistat d’admesos i exclosos definitius procés selectiu22/09/2022
Aprovació projecte Millora de la seguretat viària i l´accessibilitat a la ctra. de Mont-rodon19/09/2022