Tauler d'anuncis

Consulta els edictes i anuncis publicats per l'Ajuntament de Taradell.
Anuncis Data
Aprovació modificació plantilla 2020 12/02/2020
Convocatòria i ordre del dia del Ple de febrer 2020 04/02/2020
Modificació crèdits 10/2019 28/01/2020
Aprovació definitiva de l´Avanç del Pla Parcial núm.7 El Vivet. Divisió en subsectors. 23/01/2020
Ban de l'Alcaldessa, avís sobre l'ús responsable de l'aigua 22/01/2020
Ple de gener 2020 16/01/2020
Convocatòria i ordre del dia del Ple de gener 2020 14/01/2020
Edicte definitiu aprovació plantilla personal 2020 08/01/2020
Ordenança fiscal núm. 1: Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 01/01/2020
Ordenança fiscal núm. 24:Taxa per la prestació del servei escola bressol 01/01/2020
Ordenança fiscal núm. 25: EAS Taradell 01/01/2020
Ordenança fiscal núm. 28:Taxa per residus municipals 01/01/2020
Ordenança fiscal núm. 3: Impost sobre vehicles de tracció mecànica 01/01/2020
Ordenança fiscal núm. 47: Preu Públic servei ''Parc de les Olors'' 01/01/2020
Ordenança fiscal núm. 5: Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 01/01/2020
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 8/2019 30/12/2019
Aprovació definitiva pressupost 2020 30/12/2019
Junta de Govern Local nº 47 de 2019-12-30 30/12/2019
Nomenament funcionaria interina 24/12/2019
Nomenament funcionaria interina 24/12/2019
Junta de Govern Local nº 46 de 2019-12-23 23/12/2019
Aprovació inicial modificació crèdit núm. 10/2019 20/12/2019
Nomenament personal laboral temporal interí 20/12/2019
Ple de desembre 2019 19/12/2019
Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos 19/12/2019