Seu electrònica

Consulta els edictes i anuncis publicats per l'Ajuntament de Taradell

Dimarts, 13/01/2009
AnuncisData
Bases i convocatoria d’ajuts per realització d’activitats esportives i extraescolars 2021-2022.09/06/2021
Aprovació definitiva de les bases i convocatòria de subvencions per a entitats 202108/06/2021
Nomenament funcionari interí08/06/2021
Exposició pública de quotes nacionals de l´Impost sobre Activitats Econòmiques any 202107/06/2021
Aprovació definitiva del Pla Parcial núm. 7 El Vivet - Subsector 101/06/2021
Aprovació inicial del Reglament d'ús de la Font Gran31/05/2021
Delimitació del camí ral de Sta. Eugènia tram del Generó31/05/2021
Quotes urbanístiques del projecte ''Urbanització àmbit del PAU-10 - carretera de Balenyà25/05/2021
Edicte inicial modificació de crèdits 5/2021 per Suplement i habilitació de crèdits OPES21/05/2021
Edicte inicial modificació de crèdits 6/2021 Habilitació i suplement de crèdits21/05/2021
Expropiació finca zona del Pavelló21/05/2021
Suspensió tramitació procediments urb. d´atorgament de llicències urb. d´instal. producció energia elèctrica solar i eòlica en sòl no urbanitzable21/05/2021
Nomenament funcionari interí20/05/2021
Nomenament funcionari interí20/05/2021
Nomenament funcionari interí20/05/2021
Bases i convocatòria procés selectiu torn promoció interna19/05/2021
Convocatòria i ordre del dia del Ple de maig 202018/05/2021
Edicte definitiu Modificació de crèdits 3/2021 per suplement i habilitació de crèdits18/05/2021
Aprovació definitiva Modificació núm. 8 i núm. 10 del POUM13/05/2021
Aprovació definitiva de la memòria valorada per a l'adequació del solar de l'antic edifici de Can Sardà10/05/2021
Bases i convocatòria procés selectiu05/05/2021
Oferta Pública d’Ocupació 202104/05/2021
Aprovació definitiva Ordenança d'activitats sectorials i no classificades03/05/2021
Aprovació de les bases i convocatòria de subvencions per a entitats 202127/04/2021
Aprovació inicial Modificació núm. 12 POUM - Ajustos en la regulació de sòl no urbanitzable23/04/2021