Tauler anuncis

Consulta els edictes i anuncis publicats per l'Ajuntament de Taradell

Dimarts, 13/01/2009
AnuncisData
Ordenança fiscal núm. 25: EAS Taradell01/01/2020
Ordenança fiscal núm. 28:Taxa per residus municipals01/01/2020
Ordenança fiscal núm. 3: Impost sobre vehicles de tracció mecànica01/01/2020
Ordenança fiscal núm. 47: Preu Públic servei ''Parc de les Olors''01/01/2020
Ordenança fiscal núm. 5: Impost sobre construccions, instal•lacions i obres01/01/2020
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 8/201930/12/2019
Aprovació definitiva pressupost 202030/12/2019
Junta de Govern Local nº 47 de 2019-12-3030/12/2019
Nomenament funcionaria interina24/12/2019
Nomenament funcionaria interina24/12/2019
Junta de Govern Local nº 46 de 2019-12-2323/12/2019
Aprovació inicial modificació crèdit núm. 10/201920/12/2019
Nomenament personal laboral temporal interí20/12/2019
Ple de desembre 201919/12/2019
Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos19/12/2019
Aprovació definitiva ordenances fiscals 202018/12/2019
Delegació de competències de contractació del Ple a la Junta de Govern Local18/12/2019
Convocatòria i ordre del dia Ple de desembre17/12/2019
Admesos i exclosos contractació personal laboral16/12/2019
Junta de Govern Local nº 45 de 2019-12-1616/12/2019
Junta de Govern Local nº 44 de 2019-12-0909/12/2019
Contractació personal laboral temporal interí04/12/2019
Ban de l'alcaldessa, procediment d'esmena de discrepàncies cadastrals de les finques de Taradell03/12/2019
Junta de Govern Local nº 43 de 2019-12-0202/12/2019
Junta de Govern Local nº 42 de 2019-11-2525/11/2019