Seu electrònica

Consulta els edictes i anuncis publicats per l'Ajuntament de Taradell

Dimarts, 13/01/2009
AnuncisData
Ordenança fiscal núm. 44:Taxa per l’ús del Centre Cultural Costa i Font01/01/2021
Ordenança fiscal núm. 47: Preu Públic servei ''Parc de les Olors''01/01/2021
Ordenança fiscal núm. 48: Ordenança fiscal general de preus públics01/01/2021
Ordenança fiscal núm. 5: Impost sobre construccions, instal•lacions i obres01/01/2021
Ordenança fiscal núm. 9: Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic 01/01/2021
Edicte definitiu Pressupost 202131/12/2020
Junta de Govern Local nº 43 de 2020-12-2828/12/2020
Aprovació definitiva Ordenances Fiscals 202123/12/2020
Aprovació inicial Modificació núm. 13 POUM - Regulació àmbit comercial21/12/2020
Delimitació del camí ral de Sta. Eugènia tram del Generó21/12/2020
Junta de Govern Local nº 42 de 2020-12-2121/12/2020
Aprovació definitiva Projecte d´Urbanització del PAU-1018/12/2020
Convocatòria de personal. Llistes admesos i exclosos definitius18/12/2020
Edicte inicial Modificació crèdits 12/202018/12/2020
Ple de desembre 202017/12/2020
Convocatòria i ordre del dia del Ple de desembre 202015/12/2020
Edicte consulta prèvia per l´aprovació de l´Ordenança d´activitats sectorials i no classificades14/12/2020
Junta de Govern Local nº 41 de 2020-12-1414/12/2020
Junta de Govern Local nº 40 de 2020-12-0909/12/2020
Aprovació incial Ordenança municipal de mobilització del parc d´habitatges buits02/12/2020
Edicte definitiu Aprovació Finançament Pla Inversions02/12/2020
Consulta prèvia ordenança d´activitats sectorials i no classificades01/12/2020
Convocatòria de personal. Llistes admesos i exclosos provisionals.01/12/2020
Nomenament funcionari interí Vigilant Local01/12/2020
Junta de Govern Local nº 39 de 2020-11-3030/11/2020