Seu electrònica

Tauler d'anuncis

Consulta els edictes i anuncis publicats per l'Ajuntament de Taradell

Dimarts, 13/01/2009
AnuncisData
Ordenança fiscal núm. 10: Taxa per utilització privativa via pública 17/02/2014
Resolució actualització DEI17/02/2014
Edicte modificació Reglament servei aigua 14/02/2014
Junta de Govern Local nº 06 de 2014-02-1010/02/2014
Ple 02 2014-02-06, febrer06/02/2014
Edicte ocupació plaça agent05/02/2014
Junta de Govern Local nº 05 de 2014-02-0303/02/2014
Junta de Govern Local nº 04 de 2014-01-2727/01/2014
Edicte aprovació inicial pressupost 2014, bases execució i plantilla de personal23/01/2014
Junta de Govern Local nº 03 de 2014-01-2121/01/2014
Ple 01 2014-01-16, gener16/01/2014
Convocatòria i ordre dia Ple gener14/01/2014
Junta de Govern Local nº 02 de 2014-01-1313/01/2014
Junta de Govern Local nº 01 de 2014-01-0707/01/2014
Ordenança fiscal núm. 18:Taxa per la llicència autotaxi01/01/2014
Ordenança fiscal núm. 19:Taxa per serveis de vigilància01/01/2014
Ordenança fiscal núm. 34:Taxa d'inspecció i control sanitari01/01/2014
Ordenança fiscal núm. 37: Ordenança contribucions especials01/01/2014
Ordenança fiscal núm. 41:Taxa per l’ús del Pavelló Poliesportiu01/01/2014
Ordenança fiscal núm. 42:Taxa de dipòsit de runes01/01/2014
Ordenança fiscal núm. 43:Taxa per l’ús de l’entarimat municipal01/01/2014
Junta de Govern Local nº 51 de 2013-12-2323/12/2013
Edicte plaça peó brigada19/12/2013
Edicte aprovació definitiva ordenances fiscals municipals 201417/12/2013
Junta de Govern Local nº 50 de 2013-12-1616/12/2013