Seu electrònica

Consulta els edictes i anuncis publicats per l'Ajuntament de Taradell

Dimarts, 13/01/2009
AnuncisData
Junta de Govern Local nº 5 de 2021-02-0101/02/2021
Creació de la Comissió Informativa Sectorial de Serveis a les Persones26/01/2021
Juna de Govern Local nº 4 de 2021-01-2525/01/2021
Edicte definitiu Modificació crèdits 12/202022/01/2021
Nomenament personal funcinari22/01/2021
Edicte inicial modificació crèdits 1/2021 per habilitació de crèdits21/01/2021
Ple de gener extraordinari 202119/01/2021
Juna de Govern Local nº 3 de 2021-01-1818/01/2021
Ple de gener 202118/01/2021
Aprovació projecte enllumenat públic - FEDER15/01/2021
Nomenament personal funcionari15/01/2021
Convocatòria i ordre del dia del Ple de gener 202114/01/2021
Edicte definitiu Plantilla 202111/01/2021
Juna de Govern Local nº 2 de 2021-01-1111/01/2021
Protocol de control d´accessos i seguretat dels dispositius informàtics de l´Ajuntament 07/01/2021
Juna de Govern Local nº 1 de 2021-01-0404/01/2021
Ordenança fiscal núm. 0: Ordenança general01/01/2021
Ordenança fiscal núm. 11:Taxa per ocupació de taules i cadires01/01/2021
Ordenança fiscal núm. 13:Taxa per parades01/01/2021
Ordenança fiscal núm. 24: Taxa per la prestació del servei escola bressol01/01/2021
Ordenança fiscal núm. 25: Taxa per la prestació de serveis a l´EAS01/01/2021
Ordenança fiscal núm. 28:Taxa per residus municipals01/01/2021
Ordenança fiscal núm. 32:Taxa per la retirada de vehicles 01/01/2021
Ordenança fiscal núm. 3: Impost sobre vehicles de tracció mecànica01/01/2021
Ordenança fiscal núm. 4. Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana01/01/2021