Seu electrònica

Consulta els edictes i anuncis publicats per l'Ajuntament de Taradell

Dimarts, 13/01/2009
AnuncisData
Aprovació inicial Pla de Millora Urbana (PMU) del PAU-0418/06/2021
Ple de juny 202117/06/2021
Anunci de cobrament relatiu als rebuts de l'IAE 202115/06/2021
Convocatòria i ordre del dia del Ple de juny 202115/06/2021
Junta de Govern Local nº 24 de 2021-06-1414/06/2021
Bases i convocatoria d’ajuts per realització d’activitats esportives i extraescolars 2021-2022.09/06/2021
Aprovació definitiva de les bases i convocatòria de subvencions per a entitats 202108/06/2021
Nomenament funcionari interí08/06/2021
Exposició pública de quotes nacionals de l´Impost sobre Activitats Econòmiques any 202107/06/2021
Junta de Govern Local nº 23 de 2021-06-0707/06/2021
Aprovació definitiva del Pla Parcial núm. 7 El Vivet - Subsector 101/06/2021
Aprovació inicial del Reglament d'ús de la Font Gran31/05/2021
Delimitació del camí ral de Sta. Eugènia tram del Generó31/05/2021
Junta de Govern Local nº 22 de 2021-05-3131/05/2021
Quotes urbanístiques del projecte ''Urbanització àmbit del PAU-10 - carretera de Balenyà25/05/2021
Junta de Govern Local nº 21 de 2021-05-2424/05/2021
Edicte inicial modificació de crèdits 5/2021 per Suplement i habilitació de crèdits OPES21/05/2021
Edicte inicial modificació de crèdits 6/2021 Habilitació i suplement de crèdits21/05/2021
Expropiació finca zona del Pavelló21/05/2021
Suspensió tramitació procediments urb. d´atorgament de llicències urb. d´instal. producció energia elèctrica solar i eòlica en sòl no urbanitzable21/05/2021
Nomenament funcionari interí20/05/2021
Nomenament funcionari interí20/05/2021
Nomenament funcionari interí20/05/2021
Ple de maig 202120/05/2021
Bases i convocatòria procés selectiu torn promoció interna19/05/2021