Tauler anuncis

Consulta els edictes i anuncis publicats per l'Ajuntament de Taradell.

Dimarts, 13/01/2009
Anuncis Data
Anunci informació pública llicència ambiental 13/07/2018
Aprovació definitiva Projecte de reparcel.lació 13/07/2018
Aprovació inicial Ordenança municipal de bon govern 13/07/2018
Cessió gratuita finca c. ramon pou 13/07/2018
Edicte aprovació projecte d'urbanització 13/07/2018
Ple 07 2018-07-12 12/07/2018
Aprovació definitiva modificació de crèdit 4-2018 11/07/2018
Convocatòria i ordre del dia del Ple de 12/07/2018 10/07/2018
Junta de Govern Local nº 28 de 2018-07-09 09/07/2018
Junta de Govern Local nº 27 de 2018-07-02 02/07/2018
Compte General del Pressupost 2017 28/06/2018
Junta de Govern Local nº 26 de 2018-06-25 25/06/2018
Cobrament IAE 2018 21/06/2018
Junta de Govern Local nº 25 de 2018-06-18 18/06/2018
Aprovació defintiva modificació de crèdit 3/2018 14/06/2018
Desafectació de dues finques del c.Ramon Pou, 82 14/06/2018
Designació membres mesa contractació permanent 14/06/2018
Edicte vehicle abandonat 14/06/2018
Millora accés a la urbanització La Roca 14/06/2018
Modificació ordenança fiscal núm. 40 - Article 6 Quota tributària 14/06/2018
Aprovació Pla i Protocol de verificació de les activitats a Taradell 11/06/2018
Junta de Govern Local nº 24 de 2018-06-11 11/06/2018
Ple de juny de 2018 07/06/2018
Convocatoria Ple juny 05/06/2018
Junta de Govern Local nº 23 de 2018-06-04 04/06/2018