Renovació de l'enllumenat de diversos sectors del nucli

Tipus contracte
Obres
Descripció contracte

Afectarà als carrers de la Vila, Barceloneta, de França i de Sant Sebastià. Pretén millorar l'enllumenat substituint quadres elèctrics, punts de llum i les línies aèries, resolent els problemes de seguretat i adoptant criteris d'eficiència energètica i de disminució de la contaminació lumínica.

Número de contracte
2/2009
Fase
Contractació programada
Pressupost
32.739,07 i.i. €
Procediment
contracte menor
Data límit presentació ofertes
12/03/2009
Ordenant
Ajuntament de Taradell
Telèfon
93 812 61 00
Fax
93 880 09 75
Correu-e
taradelltaradell.cat
Forma adjudicació
oferta econòmicament més avantatjosa
Preu final
32.688,00 IVA inclòs €

DADES ADJUDICACI
Nom adjudicatari
Ferran Vilaró
NIF
38.159.739-W
Data adjudicació
12/03/2009
Adreça
Carretera de Montrodon, núm. 1
Telefon
93 880 01 27
Fax
93 812 70 78
Correu_e
instalacionsfvilaro.e.telefonica.net

Més informació

Banner COVID-19 - 2020/10/14

Quina és la titularitat i òrgans responsables de la gestió?

Quins són els sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments?

Quins els certificats de dispositiu utilitzats i com validar-los?

Quin és el calendari de dies inhàbils de Taradell?

Avisos de seguretat que poden aparèixer.

Pressupostos participatius joventut 2021
Infoparticipa 2020