Renovació de l'asfaltat dels carrers de la zona esportiva

Tipus contracte
Obres
Descripció contracte

Té una durada de 4 mesos. Pretén renovar l'asfalt dels carrers Centenari Lluïsos, Joan XXIII, Guifré el Pilós, Puigmal, de les Abelles i de Sant Jordi. Es sanegen les zones amb base irregular, la formació de rases per el pas de serveis a les cantonades, per facilitar en el futur el soterrament de les línees aèries, així com la substitució de reixes d'evacuació en mal estat.

Número de contracte
8/2009
Fase
Contractació programada
Pressupost
117.655,50 i.i. €
Procediment
Negociat sense publicitat
Data límit presentació ofertes
30/03/2009
Ordenant
Ajuntament de Taradell
Telèfon
938 126 100
Fax
938 800 975
Correu-e
taradelltaradell.cat
Forma adjudicació
oferta econòmicament més avantatjosa amb més d'un criteri de valoració
Preu final
117.423,49 i.i. €

DADES ADJUDICACI
Nom adjudicatari
ACERTIS OBRES I SERVEIS S.A.
NIF
A-61126629
Data adjudicació
20/04/2009
Adreça
C/ Lleida, núm. 35 E planta 2ª - 08500 Vic
Telefon
938890370
Fax
938891482
Correu_e
acertisacertis.cat

Més informació

Banner COVID-19 - 2020/10/14

Quina és la titularitat i òrgans responsables de la gestió?

Quins són els sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments?

Quins els certificats de dispositiu utilitzats i com validar-los?

Quin és el calendari de dies inhàbils de Taradell?

Avisos de seguretat que poden aparèixer.

Pressupostos participatius joventut 2021
Infoparticipa 2020