Renovació de la Plaça del Sol

Tipus contracte
Obres
Descripció contracte

Dóna resposta a una demanda dels veïns de la zona que volíem donar resposta aquest any amb la brigada municipal i que ara podrem fer amb aquest ajut de forma més complerta. Es previst que les obres durin 4 mesos. Vol millorar les deficiències d'aquest espai substituint el paviment de llambordes, del sistema de desguassos d'aigües fecals, una nova canalització per aigües netes, la canalització per el subsòl de la línia telefònica, la substitució dels jocs infantils, la col·locació d'una balla per protecció de caigudes, el drenatge del perímetre de la pista i la plantació d'arbres.

Número de contracte
6/2009
Fase
Contractació programada
Pressupost
135.515,77 i.i €
Procediment
Negociat sense publicitat
Data límit presentació ofertes
30/03/2009
Ordenant
Ajuntament de Taradell
Telèfon
938 126 100
Fax
938 800 975
Correu-e
taradelltaradell.cat
Forma adjudicació
oferta econòmicament més avantatjosa amb més d'un criteri de valoració
Preu final
135.515,77 i.i. €

DADES ADJUDICACI
Nom adjudicatari
ARAGAY OBRES I CONSTRUCCIONS, S.L.
NIF
B62948104
Data adjudicació
01/06/2009
Adreça
C/ De França, núm. 18 - 08552 Taradell

Més informació

Banner COVID-19 - 2020/10/14

Quina és la titularitat i òrgans responsables de la gestió?

Quins són els sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments?

Quins els certificats de dispositiu utilitzats i com validar-los?

Quin és el calendari de dies inhàbils de Taradell?

Avisos de seguretat que poden aparèixer.

Pressupostos participatius joventut 2021
Infoparticipa 2020