Pista poliesportiva descoberta a la urbanització La Roca

Tipus contracte
Obres
Descripció contracte

Te com objectiu crear una pista poliesportiva descoberta, formada per un paviment de formigó, el marcatge de les línies de joc, el ballat de la pista, l'acondicionament de l'entorn, la plantació d'arbres i col·locació de mobiliari urbà. Esta previst fer-la en la zona d'equipaments municipals que hi ha al costat de l'Alzinar de la Roca.

Número de contracte
5/2009
Fase
Contractació programada
Pressupost
96.111,66 i.i. €
Procediment
Negociat sense publicitat
Data límit presentació ofertes
30/03/2009
Ordenant
Ajuntament de Taradell
Telèfon
938 126 100
Fax
938 800 975
Correu-e
taradelltaradell.cat
Forma adjudicació
oferta econòmicament més avantatjosa amb més d'un criteri de valoració
Preu final
96.111,66 i.i. €

DADES ADJUDICACI
Nom adjudicatari
TP ISIDRE SAYÓS, S.L.
NIF
B62437165
Data adjudicació
01/06/2009
Adreça
C/ Sant Segimon, núm. 18 - 08552 Taradell
Telefon
93 812 63 23
Fax
93 812 63 23

Més informació

Banner COVID-19 - 2020/10/14

Quina és la titularitat i òrgans responsables de la gestió?

Quins són els sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments?

Quins els certificats de dispositiu utilitzats i com validar-los?

Quin és el calendari de dies inhàbils de Taradell?

Avisos de seguretat que poden aparèixer.

Pressupostos participatius joventut 2021
Infoparticipa 2020