Manteniment, conservació, neteja, reparació i control d'ús de les instal.lacions del Pavelló Poliesportiu Municipal

Tipus contracte
Serveis
Número de contracte
10/2009
Fase
Contractació programada
Pressupost
38.717,91 euros, I.I. €
Procediment
negociat sense publicitat
Ordenant
Ajuntament de Taradell
Telèfon
93 8126100
Fax
93 8800975
Correu-e
taradelltaradell.cat
Forma adjudicació
negociat sense publicitat amb un criteri de valoració
Preu final
38.717,91 euros, I.I. €

DADES ADJUDICACI
Nom adjudicatari
Pedro Manuel Lopez i Pareja
NIF
38.488.743-Z
Data adjudicació
27/07/2009
Adreça
Av. Mn. Cinto Verdaguer, núm. 102 - 08552 Taradell

Més informació

Banner COVID-19 - 2020/10/14

Quina és la titularitat i òrgans responsables de la gestió?

Quins són els sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments?

Quins els certificats de dispositiu utilitzats i com validar-los?

Quin és el calendari de dies inhàbils de Taradell?

Avisos de seguretat que poden aparèixer.

Pressupostos participatius joventut 2021
Infoparticipa 2020