Domiciliació de tributs

Realitzeu fàcilment i en qualsevol moment els vostres tràmits amb l'Organisme de Gestió Tributària.

Organisme de Gestió Tributària - Taradell

Per internet

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Accediu al pagament online
dels vostres impostos

Presencialment

Si preferiu fer la domiciliació personalment us podeu adreçar a:

La seva ENTITAT BANCÀRIA


OFICINES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE TARADELL
C/ de la Vila, 45
Telèfon: 938 126 100


ORGT VIC (Oficina de Gestió Tributària de Vic)
C/ de l'historiador Ramon Abadal, 5 (El Sucre)
Telèfon: 938 853 673 - Fax: 934 117 867
Email: orgt.vic@diba.cat