Forn de pa Riera

Adreça
C/ de la Vila, 58 - 08552 - Taradell - Barcelona
Telèfon
Correu electrònic