Forn de pa Can Dolfo

ADREÇA
C/ de la Vila, 4 - 08552 - Taradell - Barcelona
TELÈFON
LLOC