Forn de pa Can Dolfo

ADREÇA
C/ de la Vila, 4 - 08552 Taradell 
TELÈFON
938 800 331
LLOC