Serra Autonell, Rosa

Cercar
Taradell, 00/00/1929
Professió: Infermera/Empresària
Casa/Motiu: Can Prat
Edat de l'entrevista : 80
Data entrevista: 12/08/2010
Autors entrevista: Roser Riera i Sílvia Ors
Mostrar resum entrevista
Els recaders de Can Prat
Els recaders de Can Prat
Teatre al Centre Catòlic
Teatre al Centre Catòlic
Setmana Santa
Setmana Santa
L'escola del Gurri
L'escola del Gurri
El 'practicant'
El 'practicant'
Els palcos del Centre Catòlic
Els palcos del Centre Catòlic
Els estudis d'infermeria
Els estudis d'infermeria
Excursions i viatges amb Can Prat
Excursions i viatges amb Can Prat