Riera Godayol, Josep

Cercar
Taradell, 16/03/1932 - (†) Taradell, 30/01/2017
Professió: Paleta i repartidor
Casa/Motiu: Can Vilu
Edat de l'entrevista : 84
Data entrevista: 01/10/2012
Autors entrevista: Xavier Albert i Miquel Vilardell
Mostrar resum entrevista
L'escola i en 'Pardillos'
L'escola i en 'Pardillos'
La festa de la Vellesa
La festa de la Vellesa
La feina amb l'Estabanell
La feina amb l'Estabanell
El Centro
El Centro
El cel ras
El cel ras
Anècdota del burro perico
Anècdota del burro perico
L'aigua Fonter
L'aigua Fonter
Can Vilu
Can Vilu
Els cabirons de fusta
Els cabirons de fusta
L'evolució dels materials
L'evolució dels materials