Tuneu Rovira, Joan

Cercar
Taradell, 27/08/1927 - (†) Taradell, 24/10/2011
Professió: Músic
Casa/Motiu: Can Joan del Forn
Edat de l'entrevista : 83
Data entrevista: 14/02/2009
Autors entrevista: Xavier Burillo i Miquel Vilardell
Mostrar resum entrevista