Roma Riba, Joan

Cercar
Taradell, 02/02/1935
Professió: Forner/Cambrer
Casa/Motiu: Can Cotxes
Edat de l'entrevista : 77
Data entrevista: 19/06/2013
Autors entrevista: Xavier Albert
Mostrar resum entrevista
Les caramelles
Les caramelles
L'estraperlo
L'estraperlo
El 'frontón' del Centro
El 'frontón' del Centro
L'inici de l'Aplec de la Sardana
L'inici de l'Aplec de la Sardana
L'inici del restaurant de La Roca
L'inici del restaurant de La Roca
Tipus de pans
Tipus de pans
El safareig de la Font Gran
El safareig de la Font Gran