Prat Barfull, Claudi

Cercar
Taradell, 04/11/1935
Professió: Xofer i conductor d'autocars
Casa/Motiu: Can Prat
Edat de l'entrevista : 82
Data entrevista: 15/10/2018
Autors entrevista: Rosa Codina i Laia Miralpeix
Mostrar resum entrevista