Urbanisme

Taradell rep 150.000 € per remodelar les cruïlles de la Ctra. Mont-rodon amb Domènec Sert i Sant Genís

Permetrà pacificar la carretera de Mont-rodon i millorar la seva accessibilitat i la de l'Espai 1 d'Octubre

Dilluns, 27/02/2023

L'Ajuntament de Taradell ha obtingut una subvenció de 150.000 € del Servei Català de Trànsit per a la mobilitat segura i sostenible i la pacificació dels carrers. Aquesta subvenció, conjuntament amb la subvenció de 250.000 € aconseguida del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), fa que es disposi de 400.000 € per poder remodelar aquest tram de la carretera de Mont-rodon i l'accés a l'Espai 1 d'Octubre. Aquestes dues subvencions serviran per fer una plataforma única al tram de la carretera de Mont-rodon entre les cruïlles de Can Prat i de l'aparcament 1 d'octubre, i serviran per fer l'accés nou al mateix aparcament. Aquestes obres està previst que s'iniciïn durant el darrer trimestre del 2023 perquè és quan es pot executar la subvenció del PUOSC, i tinguin una durada aproximada de cinc mesos.

Les obres consisitran bàsicament a fer una plataforma única a la carretera de Mont-rodon entre el passeig Domènec Sert i el passeig Sant Genís. Aquesta actuació ha de millorar l'accessibilitat de la via pública i la seguretat de la ciutadania, tot augmentant l'espai pels vianants. A més, també servirà per remodelar l'accés a l'Espai 1 d'Octubre des de la cruïlla de la carretera de Mont-rodon i el passeig Sant Genís, i està previst que es facin unes escales i un rampa totalment noves, adaptades a la normativa d'accessibilitat actual.

Finalment, cal destacar que en el marc de la subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya aconseguida per l'Ajuntament de Taradell també hi ha altres intervencions a la via pública per millorar l'accessibilitat i pacificar els carrers, per exemple, a la carretera de Balenyà, a la plaça de les Eres o al mateix passeig Sant Genís.