Urbanisme

Finalitzen les obres de millora del carrer Torras i Bages

Dijous, 22/10/2020

En les darreres setmanes, l'Ajuntament de Taradell ha realitzat les obres de millora del carrer Torras i Bages. Aquestes obres han consistit en la substitució de les peces trencades del paviment, el sanejament del formigó esquerdat i enfonsat, i la instal·lació d'un nou embornal (desguàs per l'aigua de pluja). Les noves peces instal·lades són el doble de gruixudes que les peces antigues, per tal que puguin resistir el pes dels vehicles que hi passen. Per las seva banda, el nou embornal ha d'evitar la formació de tolls d'aigua al carrer, i la possible entrada d'aigua a les propietats privades.

Carrer Torras i Bages - Obres de millora

En els propers mesos es repetirà aquesta mateixa actuació al carrer de Tona –que es troba en una situació similar a la del carrer Torras i Bages abans d'aquesta actuació– ja que cal tenir en compte que, després de la finalització de les obres d'urbanització de la Font d'en Déu, es preveu que aquest carrer tingui un major pas de vehicles i de vianants.

torras i bages 1b