Urbanisme

Actuació per rehabilitar les escales d'accés al Pavelló

Dilluns, 21/09/2020

A partir de demà i durant els propers dies, l'Ajuntament rehabilitarà les escales d'accés al Pavelló Muncicipal des del carrer Catalunya. Aquestes escales fa temps que tenen un estat deficient, i podien suposar a curt termini un perill per les persones que utilitzen l'equipament o el seu entorn. Aquesta actuació es portarà a terme mitjançant una empresa externa a l'Ajuntament, i consistirà en el desmuntatge dels esglaons, el sanejament del suport de la solera i el muntatge aferrat de nou dels esglaons.

Rehabilitació de les escales d\'accés al Pavelló Municipal

Durant els dies que duri aquesta intervenció, les usuàries o usuaris hauran d'accedir a aquesta zona mitjançant la rampa del costat de les mateixes les escales, o bé fer-ho pel carrer de les Abelles o pel camí del Bosc del Pujoló.

20200922 pavello escales 2

Aquesta actuació s'emmarca en les diferents actuacions que s'han portat a terme en els darrers mesos per millorar la zona esportiva: redistribució de la il·luminació, cistelles de bàsquet, millores interiors al pavelló... i d'altres que estan previstes d'executar-se.