Sostenibilitat

Comença el període de prohibició d’encendre foc en terreny forestal.

El període estarà vigent fins el proper 15 d'octubre
Dimecres 19/03/2014

A partir del 15 de març, entra en vigor la prohibició d'encendre foc en zones forestals. Una regulació que estarà vigent fins al proper 15 d'octubre i que recull el decret 64/1995 que té com a objectiu establir mesures per prevenir els incendis forestals. La normativa regula que en els terrenys forestals – poblats o no d'espècies arbòries -, i en una franja inferior de 500 metres que els envolta, no es pot encendre foc.

En concret, no es poden cremar restes de poda, d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni tampoc marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d'Agricultura. En les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, només es podrà fer foc si s'utilitzen barbacoes d'obra amb mata guspires.

El departament d'Agricultura informa que queda prohibit llançar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals o industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l'inici d'un foc, llençar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

El Departament d'Agricultura informa que també queda prohibit llançar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals o industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l'inici d'un foc, llançar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Osona entra en la modalitat de cremes col·lectives.

La comarca d'Osona, a partir d'aquest any, entra en vigor la modalitat del permís de cremes col·lectives. Aquesta, simplifica els tràmits administratius i agilitza el procés per obtenir l'autorització per poder fer la crema controlada. Els interessats poden fer el tràmit des de l'ajuntament.

La normativa preveu aquesta possibilitat només per a l'eliminació de restes vegetals i les restes de poda procedents de treballs agrícoles, mentre que la resta de sol·licituds d'activitats amb risc d'incendi han de seguir el tràmit administratiu.

Per demanar permís de foc, cal adreçar-se a l'Ajuntament.

Com a novetat, aquest any els tràmits per demanar el permís de foc s'hauran de fer des de les oficines de l'Ajuntament, el mateix ajuntament gestionarà el permís del sol·licitant amb el departament d'Agricultura.