Serveis Socials

Serveis de benestar i prestacions per a persones vulnerables

Des de l'Ajuntament de Taradell ens preocupem pel benestar social dels nostres vilatans i vilatanes. Per aquest motiu, portem a terme varies accions per afavorir aquells col·lectius més desfavorits, com poden ser la gent gran, persones amb alguna discapacitat i/o dependència, persones acabades d'arribar al nostre municipi, els infants o el jovent. Des de l'Àrea de Benestar Social fomentem la bona convivència i la igualtat entres dones i homes.