Seguretat i mobilitat

Revetlla de Sant Joan

Agents Locals i Protecció Civil de Taradell amb 9 efectius vetllaran per una revetlla segura.
Diumenge, 22/06/2014

Un any més, durant la nit de Sant Joan, Agents Locals i Protecció Civil, faran vigilància a la población i els seus barris per vigilar els actes incívics que es puguin produir. Durant tota la nit, es durà a terme un control d'ús dels petards, sobretot als menors que sempre han d'anar acompanyats dels pares. Qualsevol menor que porti un producte de pirotècnia de categoria NO AUTORITZADA, serà retirada pels membres dels cossos. A part també controlaran qualsevol tipus de fogueres, les quals no estiguin autoritzades amb el seu permís legal dels Agents Ruals, s'hauran d'extingir.

Per això els Agents Locals i Protecció Civil, posen a disposició dels vilatans de Taradell els seus dos números de telèfon per tal de poder atendre els ciutadans: 670019966 ( Agents Locals de Taradell ) telèfon prioritari o sinó el 628927484 ( Protecció Civil ) telèfon del cos de voluntaris.

REVETLLES AMB PRECAUCIÓ.

Des de la Generalitat de Catalunya i Protecció Civil un any més s'ha impulsat una campanya institucional que pretén minimitzar els rescos que comporta l'ús del material pirotècnic, tant pel que fa a les persones com també al medi natural. Per això, des del departament de Protecció Civil han publicat una sèrie de consells i recomanacions de les quals ens fem ressó.

Els riscos més importants als quals es pretén fer front amb la campanya són els accidents causats per una manipulació incorrecte dels petards i l' incrementació del risc de focs de vegetació per l'encesa de fogueres o també els petards. Seguidament us mostrem els consells principals:

 • No us guardeu petards a la butxaca.
 • Assegureu-vos de comprar els productes pirotècnics en un establiment autoritzat.
 • Cal llegir les instruccions de cada article.
 • No subjecteu els petards amb les mans.
 • No els poseu a prop de la cara ni del cos.
 • Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic (metxes i similars).
 • Enceneu sempre la metxa per l'extrem, perquè us doni temps d'enretirar-vos
 • No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones.
 • Vigileu que no hi hagi a la vora líquids inflamables. S'encenen fàcilment i els vapors poden explotar.
 • No encengueu cap petard dins les cases.
 • No llanceu ni manipuleu petards des de balconades ni finestres.
 • Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals, i tancar portes i finestres.
 • No llanceu mai petards contra ningú.
 • Si un petard no s'encén bé, no el toqueu.
 • Si un petard no s'encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo
 • No es poden fer fogueres sense autorització.
 • No hem de fer servir mai gasolina ni qualsevol líquid inflamable.
 • Està prohibit fer foc a tots els terrenys forestals de Catalunya, tant si estan poblats d'espècies arbòries com si no, i a la franja de 500 metres que els envolta

Trobareu tota la informació de la campanya al web de la Generalitat o també a twitter de Protecció Civil de Taradell ( @pctaradell ) i Emergències de Catalunya ( @emergenciescat ).