Seguretat i Mobilitat

Guàrdia Municipal

El cos de vigilants locals de Taradell treballen al servei del poble i la ciutadania i amb l'objectiu de que la convivència sigui la norma que garanteixi la seguretat de tots.

No és un cos de policia, no porten armes de foc i no tenen competències en matèria de seguretat ciutadana. Aquesta competència la tenen els mossos d'esquadra i cal dirigir-s'hi per temes relacionats amb seguretat: robatoris, denúncies de robatoris, atestats en accidents de trànsit, control d'alarmes privades, etc.

El cos de Vigilants municipals està format per sis persones. Els matins i les tardes dels dies laborables (de dilluns a divendres) hi ha dos agents de servei i les nits i festius un agent a cadascun dels tres torns.

 

Quines són les seves funcions ?

 • En primer lloc ajudar a la ciutadania, informant-la de què cal fer i/o donant-li resposta a les seves demandes.
 • Atendre les trucades o les peticions en persona, identificant-se sempre amb el número d'agent.
 • Regular el trànsit al nucli urbà i a totes les vies del municipi.
 • Controlar la presència de vehicles abandonats a la via pública i gestionar-ne la retirada.
 • Aplicar les ordenances en matèria d'animals de companyia.
 • Vigilar les dependències municipals, espais públics, escoles i llars d'infants.
 • Controlar la via pública: ocupacions de la via, talls de carrer, permisos d'obres, desperfectes al mobiliari urbà o a la via, etc.
 • Col·laborar en les mesures judicials aplicades per una sentència: violència de gènere, arrest domiciliari...
 • Fer tasques d'auxili a la ciutadania i, si cal, l'acompanyament: malalties, caigudes, etc.
 • Controlar l'absentisme escolar i els menors d'edat perduts o abandonats.
 • Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals.
 • Vetllar pel manteniment de la convivència cívica. Hi ha un servei de mediació comarcal al seu abast.
 • Col·laborar amb les forces i cossos de seguretat i serveis d'emergència en la protecció de persones, béns i drets.

 

Com podeu fer ús del servei ?

 • Trucant per telèfon al número 670 019 966 ( servei 24 hores)
 • Personalment amb els agents.
 • Podeu fer suggeriments o reclamacions a l'adreça de correu: agents@taradell.cat  o per la web a l'apartat Contactar.
 • Per portar a terme el servei el cos està dotat d'un vehicle 4 x 4. També disposen de telefonia mòbil, emissora per emergències, terminals portàtils per cursar denúncies telemàticament, equipament per capturar animals de companyia i tots els elements necessaris per prestar ajuda a la via pública a les persones que ho necessitin.
Campanya Sequera EAS - Talla\'t amb l\'aigua!
Recollida de deixalles - Cubells amb Xip - Banner