Seguretat i mobilitat

Donem valor al Treball Social

Dimecres, 16/03/2016

Teleassistència

En motiu del Dia Mundial del Treball Social, volem donar valor al compromís, la contribució i la tasca als professionals com a coneixedors/es de primera mà de la realitat social, la intervenció social, i impulsors de la lluita i garantia dels drets socials de la ciutadania..


Una de les tasques habituals que els Treballadors/es Socials realitzen és la prestació del Servei del Teleassistència. Per tal d'accedir a aquest servei, la ciutadania s'ha de dirigir als Serveis socials municipals on serà atès pel Treballador/a Social, el qual valorarà la situació de necessitat de cada persona.

Durant l'any 2015, unt total de 733 persones han disposat del servei de Teleassistència als municipi mancomunats (Balenyà, El Brull, Folgueroles, Malla, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva i Sant Miquel de Balenyà, Taradell, Tona i Viladrau). D'aquestes un 76% són dones i un 24% són homes entre les quals, la distribució per edats correspon a 46% de majors de 85 anys i un 51% de persones entre els 65 i 84 anys.

 

Servei Local de Teleassistència dels municipis de la Mancomunitat La Plana

Teleassistència

El Servei Local de Teleassistència prestat per la Diputació de Barcelona en cooperació amb els ajuntaments i la Mancomunitat La Plana, és un servei preventiu i de proximitat que ofereix a les persones grans i/o amb dependència i als seus cuidadors un suport personal que els permet continuar vivint al seu domicili ja que se'ls subministra un aparell connectat les 24 hores a una central d'alarmes per avisar en cas d'emergència.
 

D'aquesta manera les persones beneficiàries d'aquest servei tenen la seguretat i tranquil·litat que davant de situacions de crisi, caigudes, emergències sanitàries o de l'habitatge, poden contactar de forma immediata amb el centre d'atenció.

Aquest servei realitza, a més, visites domiciliàries a les persones usuàries amb l'objectiu de realitzar un seguiment acurat de l'estat de la persona i coordinar amb els serveis socials les possibles intervencions necessàries per poder oferir la millor atenció, de forma integral, a les persones grans.

Aquet servei ofereix també complements de seguretat com detectors de moviment o intrusisme, detectors de foc i fum, detectors de monòxid de carboni i unitat de vídeo.