Seguretat i mobilitat

Consells de seguretat per tal d’evitar estafes en les revisions de gas.

Dimarts, 11/11/2014

Des del Cos de Mossos d'Esquadra es vol recordar algunes recomanacions a tenir en compte davant possibles revisions d'empreses de gas butà i gas natural per evitar estafes:

 • Desconfieu de les visites inesperades d'empreses instal·ladores de gas que vénen al domicili per realitzar la revisió del gas butà o del gas natural.
 • Sol·liciteu sempre el carnet oficial professional. Demaneu que s'acreditin com a instal·ladors de gas autoritzats per la Generalitat de Catalunya. Si no us donen seguretat no obriu la porta de casa vostra.
 • Abans de fer cap revisió o reparació demaneu un pressupost. No esteu obligats a acceptar-la si no esteu d'acord amb el preu. En cas de dubte cal que consulteu amb la vostra empresa subministradora.
 • Si permetem l'entrada al domicili és important no deixar sol l'operari ja que en ocasions aprofiten per furtar objectes de valor.
   

L'Oficina d'Informació al Consumidor recorda com ha de ser el procés establert per a les revisions: 

 1. Pel que fa al gas butà i la revisió periòdica, s'ha de saber que:
  • La revisió periòdica de les instal·lacions fixes de gas butà s'ha de fer cada 5 anys.
  • La persona titular és qui ha de sol·licitar a una empresa instal·ladora de gas de confiança la revisió reglamentària. Si no coneixeu cap empresa instal·ladora de gas, sol·liciteu informació als gremis d'instal·ladors (Ferca).
  • Heu de tenir cura de la realització de la revisió periòdica per part d'un instal·lador autoritzat, demaneu-li un pressupost detallat i complet abans de la realització del servei.
  • Compareu preus.
  • El tub flexible s'ha de canviar quan caduca i el regulador quan s'ha fet malbé; aquests dos elements estan exclosos de la revisió.
  • Una estufa de butà o una cuina mòbil amb una sola bombona connectada per un tub flexible no necessiten passar la revisió periòdica. Ara bé, la persona titular o usuària ha de tenir en bon estat d'ús l'aparell i la petita instal·lació associada (regulador acoblat a l'envàs i tub flexible). És molt important que comproveu la caducitat del tub flexible que connecta l'aparell i que el canvieu abans que caduqui. Els reguladors acoblats a l'envàs no tenen caducitat.
  • Quan l'instal·lador autoritzat hagi realitzat la revisió, enganxarà un adhesiu que n'acrediti la data i serveixi de recordatori per a la propera, i també lliurarà un Certificat de Revisió al propietari. Guardeu-lo!
  • La revisió periòdica s'ha de pagar en efectiu.
    
 2. Pel que fa al gas natural i la inspecció periòdica, cal tenir en compte que:
  • L'empresa subministradora de gas natural està obligada a fer una Inspecció periòdica de les instal·lacions de gas natural i aparells de gas en servei dels seus abonats.
  • Es realitza cada 5 anys per persones acreditades per l'empresa distribuïdora del gas.
  • L'empresa subministradora de gas natural ha de comunicar als veïns de la finca, uns dies abans i mitjançant un avís, quin dia passarà a fer-la.
  • També inspecciona les instal·lacions comunes de la finca.
  • Comproveu la data de la darrera revisió i quan heu de passar la propera.
  • La Inspecció periòdica genera el Certificat d'Inspecció, que us lliurarà la persona que ha realitzat la inspecció, i que té una validesa de 5 anys. Guardeu-lo.
    
 3. Pel que fa a les calderes de gas i de gasoil i el manteniment, cal que se sàpiga que:
  • Cada any, una empresa instal·ladora - mantenidora ha de realitzar el manteniment de les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i de producció d'aigua calenta (calderes de gas -amb o sense calefacció-, calderes de gasoil, sistemes d'aire condicionat).
  • Hi ha determinades excepcions (termo elèctric, escalfadors instantanis d'aigua calenta...).
  • No hi ha obligació de tenir un contracte de manteniment; no obstant això, si ja teniu un contracte de manteniment, aquest us servirà quan sigui el moment.
  • Els preus són lliures, demaneu el pressupost previ.
  • Les empreses que es dediquen a la instal·lació i manteniment de les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària han d'estar inscrites en el RASIC (Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya) i en el Registre d'empreses instal·ladores / mantenidores d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (REITE).
  • L'empresa que realitzi el manteniment col·locarà una etiqueta autoadhesiva en un lloc visible de cada generador de calor o fred de la instal·lació i l'emplenarà amb les dades corresponents. També lliurarà el Certificat de Manteniment.

Si sou víctimes d'un delicte

 • Aviseu a la Policia. Faciliteu la major quantitat d'informació possible dels autors, característiques físiques, forma de vestir, direcció de fugida, etc. Eviteu sempre l'enfrontament.
 • Recordeu denunciar-ho, qualsevol informació que ens faciliteu ens ajudarà a combatre'ls.
 • El número de telèfon d'emergències 112 és gratuït, dóna resposta les 24 hores del dia i podeu sol·licitar qualsevol servei d'urgència: policia, bombers, ambulància,etc.
 • Les Oficines d'Atenció al Ciutadà de les nostres comissaries donen serveis les 24 hores del dia els 365 dies de l'any.