Seguretat i mobilitat

Comença el període de prohibició d'encendre foc.

Diumenge, 15/03/2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya ha informat que a partir d'aquest diumenge entre en vigor la prohibició d'encendre foc en terreny forestal. La norma recollida en el decret 64/1995, regula que als terrenys forestals, estiguin o no poblats d'espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat.

Especialment, no es poden cremar restes de poda, forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa de la conselleria d'Agricultura. Tampoc es poden fer focs d'esbarjo i altres relacionats amb l'apicultura. Dins de les àrees recreatives i d'acampada i en les parcel·les de les urbanitzacions es podrà fer foc quan s'utilitzin barbacoes d'obra amb mataguspires.

També queda prohibit llançar objectes encesos; tirar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol tipus que puguin provocar un foc; llançar coets, focs d'artifici i altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

 

Per demanar permís de foc, cal adreçar-se a l'Ajuntament. 

Des de l'any passat, els tràmits per demanar el permís de foc es poden fer des de les oficines de l'Ajuntament. El mateix ajuntament gestionarà els tràmits del permís amb el departament d'Agricultura.