Joventut

Els professionals que treballen amb joves es formen en violència de gènere

Divendres 15/07/2016
Diversos professionals de l'àmbit social dels pobles de la Mancomunitat La Plana, d'Osona i d'altres municipis de la província de Barcelona, han participat durant el mes de juny en un curs organitzat pels programes de Joventut i Igualtat de la Mancomunitat La Plana i finançat per la Diputació de Barcelona. El curs ha estat impartit per l'Associació Candela i hi han participat vint-i-dos professionals.
 

Curs sobre Violència de gènere en joves

 
Aquesta iniciativa, és una de les accions sorgides del treball transversal dels dos programes i que complementen el projecte “A cegues no mola”. El projecte pretén sensibilitzar la població jove sobre dues temàtiques molt importants que són cada vegada més presents en els actes festius: el consum responsable d'alcohol i drogues i la prevenció de qualsevol forma d'assetjament sexual en l'oci nocturn.
 
L'objectiu principal del curs era treballar, a partir d'explicacions teòriques i dinàmiques creatives i vivencials, les temàtiques d'identitats de gènere, diversitat sexual i amor romàntic per aprofundir en la implicació que té la dimensió de gènere en la construcció d'identitats, desitjos, necessitats i relacions socials i afectives dels joves.
 

Curs sobre Violència de gènere en joves

 
La formació pretenia donar eines als professionals, que treballen amb joves, per a reconèixer el vincle entre el model de l'amor romàntic i les relacions abusives en la joventut, desmuntant mites i falses creences. També per a entendre la complexitat de les dinàmiques discriminatòries i les violències envers el jovent LGBTI, i els efectes que té en el desenvolupament integral dels joves i per ser capaços de generar un ambient de confiança amb el jovent que afavoreixi la detecció de dinàmiques abusives i de control, entre d'altres.
 
Els continguts varen ser ben diversos: la violència masclista, les noves manifestacions de violències a través de les xarxes 2.0. i les claus per a la seva detecció, els joves i la construcció de la identitat, el cicle de la violència, etc.
 
Des de la Mancomunitat La Plana es valora molt positivament la realització del curs ja que ha permès a tots els tècnics conèixer més en profunditat la temàtica i aprendre tècniques de detecció i abordatge.