Empresa i ocupació

Com prorrogar fins al 2 de juny l'Impost de Vehicles si no teniu el rebut domiciliat

En cas de no acollir-se a aquest pròrroga, el termini voluntari finalitza el 4 de maig

Dilluns, 13/04/2020

En relació a l'ajornament d'impostos municipals, que a Taradell afecta a l'Impost de Vehicles (IVTM), informem als contribuents que NO tingueu domiciliat el rebut que heu de sol·licitar una nova carta de pagament per prorrogar el venciment fins al 2 de juny.

Com podeu sol·licitar aquesta nova carta? Teniu 4 opcions:

OPCIÓ 1

  • Fer el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

OPCIÓ 2

  • Domiciliant el pagament d'aquest rebut: amb la carta de pagament antiga, aneu a aquest enllaç. Teniu temps fins al 19 de maig.

OPCIÓ 3

OPCIÓ 4

  • Contactant per correu electrònic amb l'Organisme de Gestió Tributària (orgt.vic@diba.cat) o amb l'Ajuntament (taradell@taradell.cat) per fer-vos arribar una nova carta de pagament a l'adreça electrònica que ens indiqueu.

La possibilitat d'enviar una nova carta de pagament –malgrat va ser valorada per l'ORGT– finalment no s'ha contemplat, ja que a dia d'avui estan aturats tots els treballs que porten associat un document dirigit al ciutadà (no s'envien documents). A més, en el moment que es reprengui l'activitat normal no es pot assegurar que el servei postal reparteixi les cartes de pagament abans que venci el seu termini de pagament per la gran quantitat de documents a generar. D'altra banda el fet d'enviar nous abonarés a vegades confon a les persones contribuents.

Insistim, aquest procediment és NOMÉS per qui no tingui domiciliat aquest impost. És a dir, per a les persones que paguen amb targeta, per caixa o per transferència.

Per raons tècniques del sistema de tributs de l'ORGT, fem saber que, en cas que no us acolliu a cap d'aquestes opcions, el termini voluntari per pagar l'Impost de Vehicles finalitza el 4 de maig.