Empresa i ocupació

Club de Feina

Dimecres 26/02/2014

El Club de la Feina és un espai dotat dels recursos materials i tècnics necessaris perquè aquelles persones que tenen dificultats a l'hora de trobar feina puguin iniciar un procés de recerca activa d'ocupació, de forma autònoma. El fet de ser un espai flexible i obert facilita la implicació dels seus usuaris en el procés de recerca de feina.

Pel que fa als recursos humans, destaquem la presència de la dinamitzadora. Una persona que dona suport directe, ajuda en l'eleboració dels doucments (currículums, cartes de presentació, etc.) i facilita la informació adient a cada persona i situació, estimulant sempre l'autonomia i l'autoconfiança.


El proper Club de feina tindrà lloc el divendres, 28 de Febrer, d'11 a 13h , a l'espai d'El Puntal (c/Ramon Pou, 101)