Educació

La Taula de Convivència segueix treballant per la millora del civisme

Dimecres, 31/05/2017

Taula de Civisme

L'any 2012 es va iniciar un treball de col•laboració entre l'equip de Serveis Socials de Taradell i de l'equip de Prevenció i Mediació Comunitària de la Generalitat de Catalunya en un moment en què es van evidenciar actes vandàlics de mobiliari públic i robatoris en propietats públiques i privades al municipi. Fruit d'aquest treball de col•laboració s'han desenvolupat sessions de treball i reflexió obertes a la població, així com cursos i sessions formatives a col•lectius específics.

La Taula de Convivència es va crear el maig del 2014, també donant resposta a la necessitat de més treball reflexiu i de col•laboració. Es tracta d'un òrgan tècnic que es reuneix ordinàriament dos cops l'any i que es nodreix dels plantejaments de tècnics municipals vinculats a infància i a l'adolescència, de representants dels equips directius dels centres educatius, i que pot ser ampliable a altres representants en funció de la temàtica a tractar.

Durant aquests dos anys de treball s'ha abordat temàtiques tan variades com l'oci nocturn dels joves, els recursos específics per a adolescents, les tecnologies de comunicació social, la gestió dels conflictes entre iguals, l'assetjament...

És voluntat de l'Ajuntament ampliar aquest treball d'anàlisi, reflexió i organització per tenir una mirada més plural de la realitat. En aquest sentit, la Taula de Convivència s'ampliarà a nous agents per fer-ho possible. Un dels objectius és crear un contacte fluid i proper amb els representants de tota la comunitat educativa, a través del Consell Escolar Municipal.