Benestar

Disminució i/o dependència

Des de l'àrea de Benestar Social es dóna suport a les persones amb disminució i o dependència oferint un conjunt de serveis destinats a millorar la seves condicions de vida, promovent la seva pròpia autonomia des de l'eficàcia i l'eficiència en la gestió, des d'on s'ofereix:

 • Informació sobre serveis, recursos i ajuts en matèria de discapacitat i o dependència.
 • Suport a la persona amb discapacitat i o dependència i les seves famílies.
 • Col·laboració amb les entitats i serveis locals de l'àmbit de la discapacitat.


Serveis que s'ofereixen:

 1. Servei d'atenció, orientació, informació i tractament de la dependència
   
 2. Servei Socials d'atenció domiciliària (SAD) 
   
 3. Servei d'ajudes tècniques (BAT Osona) 
   
 4. Servei de Centre de Dia per a gent gran 
   
 5. Servei de promoció de l'envelliment actiu
   
 6. Servei de suport a les persones cuidadores no professionals
   
 7. Targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda 
   
 8. Acompanyament a la inserció laboral 
   
 9. Orientació i tramitació de prestacions econòmiques i serveis d'altres administracions.


Des de l'Ajuntament de Taradell s'ofereixen aquests serveis, encara que la majoria d'ells són gestionats per la Mancomunitat La Plana.