Obligatori l'ús de mascareta en tot moment a la sala Fitness

S'haurà de portar mascareta independentment de si s'està fent exercici o no

Divendres, 25/09/2020

Benvolguts abonats i abonades,

Vist el funcionament de la sala fitness des del 14/09/2020, hem detectat que molts usuaris, agafant-se al fet de que inicialment es va establir que la mascareta es podia treure mentre s'estava fent exercici, passen més estona sense mascareta que no pas amb la mascareta posada, la qual cosa, donada la naturalesa de l'activitat que es practica a la sala, la qual implica moviment continu de persones d'una estació a l'altra, junt al fet de que l'espai és molt reduït i que en hores punta tothom s'amuntega a la zona de pes lliure fa que el risc augmenti i es crea malestar entre els propis usuaris.

Sala Fitness

Per aquests motius, sempre amb la intenció de que la sala sigui un espai segur per a entrenar i seguint estrictament les indicacions de les autoritats sanitàries, a partir d'avui s'imposa l'ÚS OBLIGATORI DE LA MASCARETA EN TOT MOMENT DINS LA SALA FITNESS independentment de si s'està fent exercici o no, amb excepció de les màquines cardiovasculars (cintes i el·líptiques) on només es podrà treure la mascareta mentre s'estigui a sobre de l'aparell.

twitter